Er zijn meerdere juridische vormen voor uw onderneming mogelijk:

► eenmanszaak;

► vennootschap onder firma (v.o.f.);

► maatschap;

► besloten vennootschap (B.V.).

Indien uw onderneming al enkele jaren geleden is opgericht heeft u wellicht destijds een ondernemingsplan opgesteld. Jaarlijks kunt u het plan heroverwegen. Kijkt u ook eens naar de wijze waarop uw administratie wordt bijgehouden en hoe uw fiscale zaken worden geregeld. Wellicht dat het beter kan en er nog besparingen op fiscaal gebied mogelijk zijn, dan wel op uw accountantskosten.

Indien u van plan bent binnenkort een onderneming te starten is het aan te raden een goed ondernemingsplan op te stellen. Van belang is een goede financiële begroting te maken in verband met de financiering van bedrijfsmiddelen maar vooral omdat uw toekomstige inkomen van groot belang is. In het eerste jaar bijvoorbeeld, koopt u bedrijfsmiddelen, huurt u een bedrijfsruimte, verkrijgt u een lening of neemt u personeel in dienst. Dit betekent dat u al in het eerste jaar wellicht advies daarover nodig heeft.

Een juist opgezette administratie geeft u de mogelijkheid al vrij snel te beoordelen of de behaalde resultaten in de pas lopen met uw ondernemingsplan. Dan weet u hoe u ervóór staat. U weet dan of; de omzet in de pas loopt met hetgeen u voor ogen had; de uitgaven overeenkomstig uw verwachting zijn; en of u nog voldoende geldmiddelen hebt. Jaarlijks kunt u een nieuwe financiële begroting maken.