Voor uw medewerkers en u zelf, kunnen wij de salarisadministratie verzorgen. Wij verlonen alle branches.

De salarisadministratie houdt in:

► advisering omtrent de CAO regels, kostenvergoedingen etc.;

► periodieke verzorging van de salarisspecificaties, journaalposten en andere overzichten;

► elektronische aangifte bij de Belastingdienst betreffende de af te dragen loonheffing en premies werknemersverzekeringen;

► opgaven aan de branche specifieke bedrijfstak fondsen, betreffende pensioen etc.;

► na afloop van het jaar de jaaropgaven voor uw medewerkers.

 

Voor de salarisadministratie maken wij gebruik van een professioneel programma.

 

De salarisspecificaties worden online geplaatst via een applicatie. U en uw medewerkers kunnen daar op inloggen. Ook is een app voor Android of Apple beschikbaar.