Voor ondernemers verzorgen wij:

► de financiële administratie en de aangifte omzetbelasting;

► salarisadministratie, aangifte loonbelasting en premie werknemersverzekeringen, opgaven aan de branche fondsen;

► het opstellen van tussentijdse financiële overzichten;

► samenstellen van de jaarrekening, voorzien van een samenstellingsverklaring;

► accountantsverklaring bij inbreng onderneming in een B.V.;

► accountantsverklaring bij het verzekerde belang voor de bedrijfsschadeverzekering;

► opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting;

► opstellen van de aangifte inkomstenbelasting.

 

Over de navolgende onderwerpen kunnen wij u adviseren:

► opzet en automatisering van uw administratie;

► fiscale vragen en het optimaliseren van uw belasting positie;

► opzet ondernemingsvorm en de juridische structuur van uw onderneming; eenmanszaak, v.o.f. of B.V.

► juridische vragen en het opstellen van overeenkomsten;

► het begeleiden en adviseren op het gebied van ondernemingsplannen, investeringsbeslissingen, aanvraag financieringen, het opstellen van begrotingen en overige vragen.