De navolgende fiscale aangiften kunnen wij voor U verzorgen:

► aangifte inkomstenbelasting, voor ondernemers inclusief de elektronische winstaangifte;

► voorlopige teruggave inkomstenbelasting;

► aanvraag toeslagen voor kinderopvang, kindgebonden budget, zorg en huur;

► schenkings- en successieaangifte;

► aangifte omzetbelasting en opgaaf intracommunautaire leveringen;

► aangifte loonheffingen en premies sociale verzekeringen;

► voor BV's de aangifte vennootschapsbelasting;

► voor BV's de aangifte dividendbelasting.

Voorts kunnen wij u adviseren omtrent door de Belastingdienst opgelegde aanslagen en indien nodig een bezwaar- of beroepsprocedure voor u voeren.