Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het kort "AVG"). Met de komst van de AVG geldt vanaf voornoemde datum een strenger privacykader dan dat van haar voorganger, de Wet bescherming persoonsgegevens (in het kort "Wbp"). Kort samengevat zijn er strengere regels, gecombineerd met hogere boetes op het niet naleven daarvan.

In de bijlagen hierna vindt u een tweetal documenten van de autoriteit persoonsgegevens:

AVG in een notendop

Bereid u voor op de AVG in tien stappen.

Zie ook de website van de autoriteitpersoonsgegevens.

Desgewenst kunt u met ons contact opnemen voor nadere informatie.